Bramka Play | Bramka SMS TMobile | Bramka bez limitow | Bramka Plus

Darmowa Bramka SMS *

Bramka sms do wszystkich sieci


Żeby skorzystać z funkcjonalności jaką zapewnia ta darmowa bramka sms* podaj swój numer telefonu w dowolnej sieci, następnie podaj numer telefonu odbiorcy - jest to bramka sms do wszystkich sieci więc możesz wysłać sms do t-mobile, sms do orange, sms do play, sms do virgin, sms do heyah, sms do plush. Na koniec wpisz treść darmowej wiadomości sms i kliknij przycisk WYŚLIJ. Twoja wiadomość z naszej bramki sms zostanie dostarczona do odbiorcy, możesz czekać na odpowiedź lub wysyłać kolejne darmowe smsy z internetu
+48
+48


Wasze komentarze dotyczące bramki
  • czy ktos zna jeszcze inne bramki sms 2020-06-02 00:00:00

  • Ericsson rozpoczął trzy lata monitorowania zgodności, mianując stronę trzecią w celu zapewnienia przestrzegania warunków ugody w sprawie przekupstwa wniesionej przez władze USA. Firma zleciła Andreasowi Pohlmannowi doradztwo prawne Pohlmann & Company zorientowane na zgodność z oceną wdrożenia nowego systemu zgodności i zalecenie ulepszeń. Ericsson zgodził się wdrożyć system w ramach szeroko zakrojonej ugody zawartej z Departamentem Sprawiedliwości USA (DoJ) w grudniu 2019 r. Po sondażu przekupstwa. Sprzedawca zgodził się zapłacić grzywny w wysokości 1,1 miliarda dolarów w ramach umowy, a DoJ zobowiązał się do zniesienia opłat za przekupstwo po trzech latach monitorowania zgodności. W tym czasie Ericsson musi wdrożyć wewnętrzne kontrole księgowe i kontrole aktywów, aby zapewnić dokładną księgowość; oraz dokładny program antykorupcyjny obejmujący polityki, procedury i szkolenia mające na celu zapobieganie naruszeniom Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych. Pohlmann ma 120 dni na rozpoczęcie wstępnego przeglądu działalności firmy, po którym musi wydać wstępne sprawozdanie obejmujące zalecenia dotyczące potencjalnych ulepszeń w ciągu 180 dni. Ericsson będzie miał wówczas 180 dni na wdrożenie lub zakwestionowanie zaleceń.